Regulamin Newslettera CONREGO

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi polegającej na dostarczaniu Zamawiającemu Newslettera lub Poradników CONREGO.

  1. Usługa bezpłatnego Newslettera CONREGO świadczona jest przez firmę CONREGO Sp. z o.o. Sp. k., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Ignacego Paderewskiego 40/6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000717933, kapitał zakładowy: 465.921,50 PLN w całości wpłacony, NIP: PL5993215859, REGON: 369440687 na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
  2. Do korzystania z Usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
  3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o nowościach w ofercie CONREGO, wydarzeniach i aktualizacjach Aplikacji CONREGO poprzez wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
  4. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik, do formularza udostępnianego przez CONREGO na stronie internetowej. Subskrypcja stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
  5. CONREGO nie będzie udostępniało powierzonych adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.
  6. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Rezygnacja" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
  7. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
  8. Odbiorca, subskrybując newsletter, wyraża zgodę na wysyłanie przez CONREGO za pośrednictwem newslettera informacji handlowych i marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.
  9. CONREGO zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego odbiorca naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.

Zapisz się do newslettera CONREGO i zdobywaj wiedzę!

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję politykę prywatności oraz regulamin newslettera internetowego na stronie conrego.pl

Poznaj 9 technik skutecznej promocji wydarzenia!

Bezpłatny poradnik podpowie Ci, jak zwiększyć zainteresowanie uczestników i tempo sprzedaży wejściówek na Twoją konferencję, kongres lub szkolenie, czyli:

- jak komunikować się z uczestnikami,
- jak bezpłatnie reklamować wydarzenie,
- jak sprawić, by uczestnicy polecali event,
- jak zaangażować speakerów w promocję,
- jak wzmocnić markę wydarzenia.