Przetwarzaj dane osobowe i generuj zestawienia

Jeśli jakaś informacja znajduje się w systemie, można zdefiniować raport zawierający tę informację. Ta ogólna zasada dotyczy całego systemu CONREGO.

Stały dostęp do potrzebnych danych

Z doświadczenia wiemy, że istnieją pewne kategorie danych, do których organizatorzy zawsze chcą mieć dostęp. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w CONREGO można znaleźć zestaw predefiniowanych raportów przydatnych w codziennej pracy. Są to zestawienia i raporty zawierające:

Korzystając z mechanizmu filtrowania danych, można tworzyć np. listy osób w zależności od typu wejściówki, wybranych pozycji agendy, płatnych i bezpłatnych opcji uczestnictwa, według statusu rejestracji lub wersji językowej formularza, z której skorzystał uczestnik. W zależności od potrzeb organizatora możemy także tworzyć filtry, które będą bazowały na dowolnych polach formularza rejestracji uczestników. Wszystkie dane znajdujące się w systemie użytkownik może dowolnie edytować w panelu administracyjnym CONREGO. Wygenerowany raport może być pobrany jako plik XLS na dysku użytkownika.

W ramach realizacji wdrożenia nasz zespół pomoże Ci: