Polityka ochrony prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług firmy CONREGO

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług firmy CONREGO. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest CONREGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Ignacego Paderewskiego 40/6, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000717933, kapitał zakładowy: 465.921,50 PLN, NIP: PL5993215859, REGON: 369440687.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Anna Jezierska, e-mail: dpo@conrego.com.
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę np. zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora zgodnie z art. 6 pkt 1.lit a,b,f RODO.
 4. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wynikający z odp. przepisów prawa tj. do czasu zakończenia świadczenia usługi przez Administratora, odpowiednich przepisów prawa podatkowego, do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, do momentu wycofania przez użytkownika zgody marketingowej.
 5. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 7. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 10. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu kontaktowym;
  b) poprzez dobrowolne użycie zintegrowanego chatu online Thulium;
  c) poprzez dobrowolnie akceptowane cookies Google Analytics; (cookies odpowiedzialne za śledzenie w sieci można wyłączyć stosując instrukcje dostępne między innymi na stronie https://privacy.net/stop-cookies-tracking/).
 11. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. rejestracji wersji testowej usługi CONREGO.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez żaden z serwisów należących do CONREGO Sp. z o.o. Sp. k.. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 14. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej support@conrego.com oraz numerem telefonu +48 95 7253677.