Obsługa akcji cash back

W gronie naszych klientów są firmy, które z powodzeniem organizowały akcje typu "cash back"w oparciu o nasz system rejestracji uczestników.

Jak wygląda proces?

Do odpowiednio przygotowanego formularza rejestracji na konferencję wystarczy dodać pole do przesłania pliku z dowodem/ami zakupu i uruchomić rejestrację weryfikowaną. Proces wygląda wtedy następująco:

  1. Uczestnik promocji rejestruje się na stronie i przesyła dowód zakupu produktu objętego promocją.
  2. Pracownik obsługi promocji weryfikuje rejestrację i akceptuje ją bądź odrzuca - powoduje to automatyczną wysyłkę wiadomości e-maila do uczestnika.
  3. Pracownik obsługi promocji wypłaca nagrodę (przelew, kod rabatowy, voucher), a następnie oznacza rejestrację jako "opłaconą".

Link do formularza zgłoszeniowego można opublikować na dowolnej stronie internetowej lub zbudować stronę z rejestracją za pomocą CONREGO. Wówczas zarządzanie treścią, zgłoszeniami, komunikacja mailingowa (oraz SMS) i raportowanie odbędą się w ramach jednego systemu. Dzięki pełnej zgodności z RODO masz pewność, że dane osobowe uczestników są bezpieczniejsze, niż gdyby ich obsługa była rozproszona na kilka narzędzi.

Jak zorganizować akcję typu cash-back?

Na naszym blogu znajdziesz dwa artykuły poświęcone cash-back'om: