Biuro informacyjne dla uczestników

Każdemu organizatorowi zależy na profesjonalnej i płynnej komunikacji z uczestnikami, ale nie każdy organizator dysponuje zespołem odpowiednio przygotowanym do tego zadania.

W ramach obsługi Biura Informacji zapewniamy komunikację w języku polskim i angielskim za pomocą: linii telefonicznej, wiadomości SMS oraz e-mail w dni powszednie w godzinach od 9 do 17. Gwarantujemy kompleksowe rozwiązanie, które pozwoli Państwu na skoncentrowanie się na innych aspektach organizacji wydarzenia.

Zakres odpowiedzialności

W zależności od ustalonego zakresu obowiązków, będziemy informować uczestników o:

Modele współpracy

Za obsługę komunikacji z uczestnikami – w zależności od skali wydarzenia i spodziewanego obrotu informacją – zostanie wyliczona stawka, która będzie rozliczana każdego miesiąca lub jednorazowo za cały okres świadczenia usługi. Do kalkulacji kosztów posłuży nam: