Obsługa sprzedaży i rozliczeń

CONREGO gwarantuje bezpieczeństwo, terminowość i pozbawioną ryzyka obsługę rozliczeń z uczestnikami.

Rozliczanie płatności za uczestnictwo w wydarzeniu

Sprzedaż wejściówek na konferencje to nie tylko konieczność przygotowania i udostępnienia łatwo dostępnych kanałów płatniczych, ale także wiążący się z tym obowiązek podatkowy – fakturowanie i księgowanie należności.

Nasza usługa stanowi kompleksowe rozwiązanie problemu. W zależności od skali wydarzenia i spodziewanego obrotu, zaoferujemy stawkę procentową jako prowizję od każdej transakcji. Środki zebrane od uczestników w trakcie danego miesiąca przetransferujemy na wskazany rachunek bankowy w ostatnim dniu tego samego miesiąca. CONREGO występuje jako reseller wejściówek, które odkupujemy (z reguły raz w miesiącu) od organizatora, by móc sprzedać je uczestnikom.

Sprzedaż wejściówek

Jako reseller wystawiamy uczestnikom faktury VAT (stawka 23%), więc poza usługami procesowania płatności bierzemy na siebie także wszelkie obowiązki księgowe, znacznie redukując tym samym pracę organizatora. Standardowo proces rejestracji kończy się wysyłką potwierdzenia zgłoszenia wraz z załączoną do niego fakturą pro forma. Nasz zespół dba o to, by każdy uczestnik, którego płatność została autoryzowana i zdeponowana na naszym rachunku bankowym, otrzymał (w terminie do 7 dni) potwierdzenie transakcji oraz fakturę VAT. Faktury dostarczamy z reguły drogą elektroniczną (zapis mówiący o tym dodawany jest do treści regulaminu, który uczestnik akceptuje na początku procesu), lecz za odpowiednią opłatą możemy realizować także druk i wysyłkę faktur pocztą tradycyjną.

W przypadku tego modelu współpracy Twoja organizacja wystawia dla CONREGO fakturę na wartość środków przekazanych w danym miesiącu pomniejszonych o prowizję. Po naszej stronie pozostaje wystawienie faktur VAT uczestnikom i realizacja ewentualnych zwrotów.

Obsługiwane metody płatności

Naszym partnerem jest PayU i za pośrednictwem ich platformy udostępniamy uczestnikom Twojego wydarzenia trzy podstawowe kanały płatności:

Bezpieczeństwo transakcji i transparentne reguły

Wdrożenia, na których obsługujemy sprzedaż wejściówek i rozliczamy transakcje z uczestnikami są zabezpieczone za pomocą połączenia szyfrowanego (SSL). Skutecznie uniemożliwia to przechwycenie wrażliwych danych i parametrów transakcji.

Stawiamy na transparentność procedury rozliczeń pomiędzy każdą ze stron (uczestnik – CONREGO – organizator). Zanim przystąpimy do obsługi rozliczeń uczestników Twojego eventu, przedstawimy projekt regulaminu szczegółowo opisujący warunki uczestnictwa, sprzedaży wejściówek i ewentualnych zwrotów w przypadku np. rezygnacji.

Uprzedzając ewentualne pytania, nie świadczymy usług pośrednictwa w sprzedaży biletów w przypadku, gdy prowadzona jest rejestracja na evencie.