Identyfikatory, wejściówki i certyfikaty

Możliwość łatwego przygotowania do druku identyfikatorów i certyfikatów dla uczestników konferencji lub szkolenia to funkcjonalność, która zaoszczędzi każdemu organizatorowi wiele godzin pracy.

Generator plików PDF

Dokumenty tego typu drukowane są zwykle w najbardziej krytycznym momencie, bo na kilka dni przed wydarzeniem lub w jego trakcie. Identyfikator lub certyfikat niemal zawsze zawiera treści stałe i zmienne jednocześnie. Treści stałe to na przykład nazwa konferencji, jej logotyp, termin i miejsce odbywania się imprezy, nazwa organizatora lub liczba punktów edukacyjnych na konferencjach dla lekarzy. Treści zmienne to np. imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa reprezentowanej przez niego organizacji lub inne dane zawarte w formularzu rejestracyjnym dla uczestników wydarzenia. Zanim przygotujemy system identyfikacji uczestników musimy ustalić jakie informacje będą traktowane jako zmienne. Nasz grafik w trakcie przygotowywania szablonu dokumentu uwzględni je w odpowiednich miejscach na projekcie. CONREGO pozwala na generowanie plików PDF przeznaczonych do druku w dowolnych formatach.

Identyfikatory z kodem QR

Wydarzenia wymagające kontroli przepływu gości lub restrykcji dostępu do stref w ramach obiektu konferencyjnego mogą wymagać implementacji modułu Recepcji i Kontroli Dostępu. W takiej sytuacji elementem każdego identyfikatora, który należy uwzględnić w projekcie jest automatycznie generowany unikalny kod QR (lub kreskowy), pozwalający na identyfikację uczestników za pomocą skanera kodów QR.

Dzięki wsparciu naszej aplikacji i zespołu sprawnie:

Obsługa recepcji konferencyjnej realizowana w pakiecie Enterprise w większości przypadków wykorzystuje identyfikację uczestników w oparciu o kody QR na wejściówkach dystrybuowanych do uczestników drogą mailową. Dlatego funkcja umożliwiająca sprawną personalizację wejściówek lub biletów to ogromne ułatwienie i oszczędność czasu.