Zarządzanie obiektami i hotelami

Nasz system rejestracji uczestników umożliwia powiązanie wydarzeń z obiektami, w których będą się one odbywały (np. sala wykładowa - sesja tematyczna).

Limity zależne od obiektów

Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest nałożenie na wydarzenia odbywające się na wybranej sali limitu miejscówek na etapie przyjmowania zgłoszeń. Każdy z obiektów opisujemy, wprowadzając jego nazwę oraz limit miejsc przewidziany dla uczestników. Jeśli na etapie rejestracji limit dla wybranego wydarzenia zostanie osiągnięty, wówczas system zablokuje wybrane wydarzenie, czyniąc je widocznym lecz nieaktywnym dla uczestnika.

Obiekty skonfigurowane za pomocą tej funkcji i przypisane później do wydarzeń stanowią także jedną z kluczowych informacji wykorzystywanych podczas kontroli dostępu.

Funkcjonalność tego modułu może zostać rozszerzona w przypadku szczególnych potrzeb organizatora. Przykładem takiego rozszerzenia jest zastosowanie limitu uczestników wybranej kategorii w ramach określonego wydarzenia. W takim przypadku system CONREGO kontroluje trzy różne limity uczestników biorących udział w konferencji i planowanych sesjach jednocześnie już na etapie rejestracji.

Podczas wdrożenia systemu rejestracji pomożemy Ci: