Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Jeśli aplikujesz do pracy w CONREGO zapoznaj się z informacjami poniżej i zastosuj wytyczne, by przygotować zgłoszenie zgodnie z przepisami.

Informacja dla osób aplikujących do pracy w CONREGO

 1. Jeśli trafiłeś/aś na tą stronę to znaczy, że zainteresowało Cię nasze ogłoszenie rekrutacyjne. Musisz więc wiedzieć, że naszym obowiązkiem jest poinformowanie Cię o prawach obowiązujących obie strony procesu rekrutacyjnego. Poniżej znajdziesz pełną treść klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 2. W treści zgłoszenia (np. w dokumencie CV) prosimy umieścić następującą formułę:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie dla celów prowadzonej przez CONREGO Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, rekrutacji na stanowisko [TU NAZWA STANOWISKA PODANA W OGŁOSZENIU]. Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem."

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

 1. Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do CONREGO Sp. z o.o. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CONREGO Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym. Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adres: office@conrego.pl, w tytule maila wpisując „wycofanie zgody”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 2. Administratorem danych jest CONREGO Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, Plac Jana Pawła II 108a/2, NIP: PL5993215285 (dalej również jako „CONREGO Sp. z o.o.”).
 3. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail office@conrego.pl, formularz kontaktowy, telefonicznie pod numerem +48 666 839 551 lub pisemnie: CONREGO Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, Plac Jana Pawła II 108a/2.
 4. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: dpo@conrego.com lub pisemnie: CONREGO Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, Plac Jana Pawła II 108a/2.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
 8. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl.
 12. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 13. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.