Obsługa zgłoszeń konkursowych z systemem rejestracji CONREGO

Jesteśmy dumni, że udało nam się stworzyć produkt o tak szerokich zastosowaniach. Wiemy, że używacie CONREGO na różne sposoby i wspieramy wszystkie Wasze innowacyjne działania.

Obsługa zgłoszeń konkursowych z systemem rejestracji CONREGO

W tym artykule opowiemy o ankietach, czyli module, który pozwala przyjmować i procesować zgłoszenia w postaci ankiet ewaluacyjnych, abstraktów, prac naukowych oraz… właśnie prac konkursowych.

Nasi klienci wykorzystują ankiety, by obsłużyć organizowane przez siebie konkursy już od 2011 roku. Pierwszym z klientów, którzy przeprowadzili konkurs za pomocą CONREGO był Urząd Gminy Lublin, od lat organizujący Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej (od roku 2020 nazywany Kongresem Współpracy Transgranicznej).


Formularz zgłoszeniowy

Za pomocą rozbudowanego formularza organizator przyjmował zgłoszenia konkursowe projektów w kilku kategoriach tematycznych i trzech wersjach językowych równolegle! Obsługa konkursów za pomocą modułu Ankiety jest równie łatwa jak ta prowadzona za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanej aplikacji. A jak działa?

Po pierwsze, za pomocą CONREGO z łatwością zbudujesz i skonfigurujesz dowolny formularz. W sekcji z konfiguracją formularza znajdziesz szereg zaawansowanych funkcji umożliwiających edycję nazw i opisów pól (wraz z tłumaczeniami), ich podział na sekcje oraz sortowanie.

Ocena prac konkursowych

Po drugie, moduł Ankiety posiada wbudowany mechanizm ułatwiający ocenę prac. Głównie wykorzystywany jest on na potrzeby procesowania abstraktów naukowych, równie dobrze jednak sprawdza się przy ocenie zgłoszeń konkursowych. Moderatorzy i/lub recenzenci mogą dostać uprawnienia dostępu do wszystkich zgłoszonych prac lub do tych z poszczególnych kategorii. Dodatkowo moduł pozwala na automatyczną komunikację aplikacji z autorami nadesłanych zgłoszeń oraz recenzentami przyjmującymi nadesłane ankiety do ewaluacji i dalszego procesowania.

Dzięki temu nie musisz kupować osobnej aplikacji służącej do obsługi zgłoszeń konkursowych. Wszystkie niezbędne funkcje zapewni Ci system CONREGO!

Łukasz Krawczuk